0

No hi ha productes a la cistella.

GEOMETRIA VOLUMÈTRICA

Fashion

“Un vestit no ha de penjar del cos, sinó seguir les seves formes, acompanyant a qui el porta”
MADELEINE VIONNET

La col·lecció de banyadors GEOMETRIA VOLUMÈTRICA, formada en el pla de col·lecció per dues famílies: Evolvents (codis_ paràbola, plecs, plasticitat) i tangents (codis_ connexions, figures, aiguamar), és resultat del projecte amb l’empresa JANINA.

El banyador, envolvent de l’organisme que recorre les formes còncaves i convexes de l’estructura del cos. És la protecció de la intimitat i definidor de la personalitat de qui porta la cobertura. És a través de la forma, el color i la textura, que omple l’estructura de valor per definir el cobriment de segona pell.

El concepte GEOMETRIA VOLUMÈTRICA transmet l’univers de JANINA envoltat de personalitat costurera professionalitzada. El valor en les seves peces de caràcter propi i únic des de l’inici de l’empresa cuidant al màxim detall la presència i sensibilitat a través del treball fora del món comercial, donant singularitat a la marca en totes les seves peces de bany.